Viac informácií a presný termín doplníme!

 

VLNOOBJEKT voľne nadväzuje na dávnejšie zaniknutú tradíciu sochárskych sympózií, ktoré dlhú dobu v Banskej Štiavnici organizoval p. Bohumil Bachratý. Do Štiavnice prídu sochári a maliari, ktorí budú tvoriť svoje umelecké diela v nádhernom prostredí arboréta Kysihýbel. Vyvrcholením workshopu VLNOOBJEKT bude vernisáž v Galérii J. Bindera na Námestí sv. Trojice v B. Štiavnici. Po vernisáži budú sochy premiestnené do Arboréta Kysihýbel, kde od roku 2022 vzniká sochárska expozícia. Zakladateľmi VLNOOBJEKTu sú OZ VLNOPLOCHA a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica. Workshop vzniká v spolupráci s Národným lesníckym centrom, Galériou J. Bindera, Mestom Banská Štiavnica, Mestskými lesmi Banská Štiavnica, hotelom Grand Matej a ďalšími partnermi.

Príspevok VLNOOBJEKT je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore