Detská súťaž na tému banícke povesti a rozprávky
24. ročník celoslovenskej súťaže Salamander očami detí

Pozrime sa opäť očami detí na baníctvo popretkávané čarovnými bytosťami, ktoré strážili poklady ukryté v zemi.

Súťažné kategórie:

● výtvarná – ľubovoľná technika /kresba, grafika, pastel, plastika, maľba, kombinované techniky.

● literárna – poézia, próza v slovenskom jazyku -vlastná tvorba.

● využitie digitálnej techniky v diele – video, ppt prezentácia

Všetky práce spolu so záväznými prihláškami zasielajte do 30. 9. 2023.
Prihlášku a propozície k súťaži nájdete na: osvetaziar.sk

Vernisáž a udeľovanie cien sa uskutoční 9. októbra 2023 v priestoroch prvého #RUINbaru v Banskej Štiavnici.

Finančná podpora: mesto BS v rámci projektu “Na tvorivých cestách”

Príspevok Salamander očami detí 2023 je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore