Príbeh v básni ukrytý

Literárno – hudobný večer, ktorý sa uskutoční na počesť 177. výročia od vydania prvej zbierky Marína od Andreja Sládkoviča.

Pripomenieme si nie len tvorbu tohto romantického autora poézie, ale zoznámime sa aj s tvorbou neprofesionálnych autorov, ktorí nám predvedú ukážky tematicky zamerané na rôzne druhy lásky.

Spolu sa započúvame do romantickej hudby a prezrieme si rôzne vydania Maríny v priebehu rokov.

Príspevok Príbeh v básni ukrytý je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore