Naše časté zdravotné problémy a nedorozumenia ako nápoveda Zhora. Ako znášať ochorenia a bojovať proti nim. Možnosti alternatív-nej liečby a jej vhodné využitie. Duchovné (duševné) príčiny chorôb. Materiálne prostriedky, ktoré zlepšujú ľudské zdravie a urýchľujú liečbu. Ako podporovať rast vitálnej energie a jej prečistenie. Učíme sa dobrovoľne, či skôr z donútenia? Partner – nás doplnok k dokonalosti a protiklad. Ako sa naša (ne)spokojnosť vo vzťahoch premieta do zdravia. Zrada a pomsta. Logika a spravodlivosť pri riešení vzťahov. Čo Ťa zastaví? Bude stačiť dobrá rada? Zážitky z 32 ročnej služby chorým a usúženým ľuďom a ponaučenia z nich pre každodenný život a pre každého človeka. Osobné úspechy, zázraky a pády pri pomáhaní iným. Ponaučenia z návštev českých, mo-ravských a slovenských liečiteľov. O Vašej (našej) liečivej sile a ako ju využívať pre ostatných ľudí. Ako vysoko sa dá charakterom a ne-všednými schopnosťami vyrásť. Čo robíš pre druhých, robíš pre seba. Jednoduché rady, ktoré prispievajú k uzdraveniu. Pohladenie slovom. Predaj kníh, autogramiáda. Osobná miniporadňa.

Príspevok Prednáška: Ako si pomôcť v chorobe je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore