O 16:00 hod. sa bude konať prechádzka s odborníkom na pamiatkovú ochranu Pavlom Fabianom. Počas prechádzky poukážeme na dobré a zlé príklady praxe ochrany pamiatok v oblasti obnovy, údržby a prevádzky.

O 17:00 hod. sa v GaJK uskutoční diskusia s názvom „Kultúrne dedičstvo lokality UNESCO Banská Štiavnica“. Odborníci a odborníčky z oblasti ochrany pamiatok budú debatovať o význame ochrany, preventívnej údržby a prezentácie pamiatok, ako aj o nových výzvach v obnove a prevádzkovaní pamiatkovo chránených stavieb v kontexte energetickej a klimatickej krízy. Diskusie sa zúčastnia: Uršuľa Ivanová (KPÚ), Anna Faturová (PÚ SR), Ivan Farárik (Pro Monumenta, PÚSR), Iveta Chovanová (SBM, PÚSR).

Počas diskusie si budete môcť pozrieť originály listín zápisu Banskej Štiavnice na zoznam lokalít UNESCO.

VSTUP ZDARMA

SRDEČNE POZÝVAME!

Príspevok Prechádzka mestom a diskusia k 30. výročiu zápisu Banskej Štiavnice do zoznamu UNESCO je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore