Slovenské banské múzeum srdečne pozýva do Dielničky v Kammerhofe, kde sa 3. a 4. januára 2024 od 9:30 do 15:30 hod. uskutočnia PRÁZDNINOVÉ ZIMNÉ DIELNIČKY.

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, enviro@muzeumbs.sk, 045 694 94 51

Príspevok Prázdninové Zimné Dielničky v Kammerhofe je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore