Oba autoři pracují s představou tvorby vlastních uzavřených mikrokosmů, které různým způsobem vypovídají o realitě světa kolem nás. Každý z autorů ale volí jiné prostředky a postupy. Zatímco Terezie Rausová pojímá realitu světa jaksi zvenku, kriticky uvažuje o společenských jevech a důsledcích lidské činnosti, Jakub Ružinský realitu pozoruje naopak svým způsobem zevnitř, z pozice umělce ve svém ateliéru, který realitu ohledává skrze symboliku, která je v mnoha ohledech osobní.
Hynek Chmelař, kurátor

Terezie Rausová (*1998, Brno) od roku 2018 študuje v Ateliéri maliarstva II. na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Vo svojej tvorbe se venuje prevažne maľbe a objektovej tvorbe. V nich sa zaoberá tematizovaním environmentálnych problémov z pohľadu jedinca. Námety jej obrazov sú často antropomorfná fauna a flóra vo výraznej sýtej farebnosti. V tvorbe pracuje s mytologickou symbolikou a pop-kultúrnymi odkazmi vo forme námetov z klasických science-fiction. Žije a pracuje v Brne.

Jakub Ružinský (*1996, Košice) je absolventom Ateliéru maľby I. Fakulty umenia Ostravskej univerzity. Žije a pracuje v Ostrave. Vo svojej tvorbe se venuje maľbe. Jeho obrazy sa vyznačujú figurálnymi motívmi v charakteristickej farebnosti, ktorá vychádza z historickej farebnej symboliky, symbolické sú rovnako aj samotné námety obrazov. Tie sú mnohovrstevnaté, plné kultúrnej aj osobnej mytológie. Ako také sú naratívne a snové, s množstvom odkazov na filozofickú literatúru, náboženstvo alebo alchýmiu či astrológiu. Pomocou týchto symbolov rozpráva autorove osobné príbehy.

Príspevok Otvorenie výstavy – Medzitým v Realite / Meanwhile in Reality – Terezie RausováJakub je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore