Hard to cut a garden in half / Ťažko prerezať záhradu na polovicu – Kristína Bukovčáková a Jakub Navrátil

Vernisáž: štvrtok 28. 3. 2024 o 17.30
Trvanie výstavy: 29. 3. 2024 – 11. 5. 2024

Kurátorka: Marianna Brinzová

Výstava Hard to cut a garden in half prezentuje tvorbu Kristíny Bukovčákovej (*1991) a Jakub Navrátila (*1987), ktorých spája nielen záujem o médium maľby a generačná príbuznosť, ale i spoločný priestor a osobný vzťah.

Kristína Bukovčáková vo svojich farebných, naratívnych, miestami až surreálnych maľbách spracováva témy klimatického žiaľu a environmentálnej krízy. Vytýčenou oblasťou skúmania sa pre ňu stala mikroklíma záhrady s jej rôznorodými obyvateľmi a aktérmi. Jakub Navrátil balansuje na hrane medzi abstraktným a predmetným, náhodným a plánovaným. Je striedmejší vo farebnosti a námetoch svojich malieb, ktoré sa skôr minimalizujú a ponárajú do seba, kde skúmajú jednotlivé východiská, štruktúry a rezy.

To, čo tvorbu Kristíny Bukovčákovej a Jakuba Navrátila nenápadne prepája, je technologický i ideový repertoár, ktorý obaja používajú. Pracujú s maľbou vo vrstvách a rezoch. Kristína viac mäkším, organickým, poetickým a konkrétnejším spôsobom, Jakub skôr technickým a ostrejším, smerujúcim k dekonštrukcii obrazovej plochy a jej prelamovaniu smerom dnu i von. Názov výstavy Hard to cut a garden in half symbolicky spája a zároveň delí ich osobitný prístup k súčasnej maľbe, ktorý je iný a zároveň súbežný.

Príspevok Otvorenie výstavy je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore