Zažijeme spolu s autorom – klavírnym virtuózom prítomnosť cesty… rozjímanie, zastavenia… otvára sa intuícii prežívania hic et nunc na ceste križovatkami života…

Kráľovská disciplína, kráľovská téma a kráľovský rezultát! Presne takto môže znieť prepojenie čohosi vyššieho, nepopísateľného s realizovateľným. Ondrej Krajňák vyznáva v rámci svojich nahrávacích počinov tematické či konceptuálne projekty: ešte vo svojich mladíckych rokoch ponúkol v spolupráci s Radovanom Tariškom pozoruhodnú sériu reflexií prírodných živlov („Elementy“, 2006), následne vystrúhal mimoriadnu poctu klavírnemu nestorovi Ernestovi Oláhovi („FOREVERNEST“, 2013) a teraz kontempluje nad sériou zastavení Krížovej cesty. Samotný názov „Krížna cesta“ napovedá o viacznačnosti: duchovne spriaznený poslucháč vníma symbiózu predkladaných motívov s intenzitou bolestného putovania na Golgotu, no neustále rozhodovania sa na životných krížnych cestách môžu byť aj profánnou témou. Ondrej Krajňák nezapiera svoj postoj: odkrýva vnútro a na viacerých miestach sa odhaľuje až na dreň. Takmer hodinový tok prýšti neuveriteľnou energiou a vrchovato naplnenou mierou emocionality nabíja všetko navôkol. Mnohí sa dokážu naučiť hrať jazz – Krajňák však predkladá len to, čo sám odžil a ponúka to majstrovsky!

Dĺžka podujatia: 60 minút

Predpredaj online:

Príspevok Koncert: Ondrej Krajňák: Krížna cesta je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore