Výstava Meanwhile in reality Terezie Rausové a Jakuba Ružinského je představením dvou malířských pozic, jež spojuje na první pohled příbuzný výtvarný projev. Samotné médium malby a výrazná barevnost jsou však pouze formální stránky daleko hlubších světů, kterými se autoři zabývají.

Oba autoři pracují s představou tvorby vlastních uzavřených mikrokosmů, které různým způsobem vypovídají o realitě světa kolem nás. Každý z autorů ale volí jiné prostředky a postupy. Zatímco Terezie Rausová pojímá realitu světa jaksi zvenku, kriticky uvažuje o společenských jevech a důsledcích lidské činnosti, Jakub Ružinský realitu pozoruje naopak svým způsobem zevnitř, z pozice umělce ve svém ateliéru, který realitu ohledává skrze symboliku, která je v mnoha ohledech osobní.

Hynek Chmelar, kurátor

Príspevok Komentovaná prehliadka je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore