Hostia: Katarína Bajkayová, Anton Čierny, Jakub Juhás, Erik Vilím
Miestnosť: Veľká sála
Trvanie: 11.11.2023 – 28.4.2024
Partneri výstavy: VŠVU, Nadácia Novum, LITA, Chateau Topoľčianky

Výstava odprezentuje autorovu najaktuálnejšiu tvorbu, zaoberajúcu sa témou pomalého geologického času. Cez metaforu ľudskej nemožnosti predstaviť si obrovskú dĺžku geologického času a silu samotných procesov zeme, autor naopak komentuje akcelerovaný svet okolo nás. Kde a kedy sme naplno pocítili, že svet okolo nás plynie?

Príspevok Jaroslav Kyša: Okraj víru je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore