POCTA BACHOVI
Projekt, ktorému sa venujem od roku 2010, má stmelovať mladých začínajúcich umelcov s umelcami, ktorí roky pôsobia na umeleckej hudobnej scéne a majú čo povedať poslucháčom. Riaditeľ Matúš Sliacky spolu s Martinou Demjanovou a Farským úradom v Banskej Štiavnici organizujú od roku 2010 tento vzácny festival.
PREČO VZÁCNY?
Preto, lebo obsahom je nielen významná hudobná osobnosť Johanna Sebastiana Bacha, ale aj fakt, že do Banskej Štiavnici sú pozývaní umelci zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín nielen V4, ale aj z Nemecka či Talianska. Je samozrejmé, že nie každý zvládne počúvať Bachovu hudbu, preto do festivalu sú prirodzene dramaturgicky zakomponovaní hudobní skladatelia či už z barokovej hudby alebo z neskorších hudobných období.
KRÁSNY PRIESTOR
Krása priestoru kostola sv. Kataríny v Banskej Štiavnici dáva priestor pre poslucháča naplno sa vžiť do hudby a tak sa stať nositeľom umenia, ktorý skladateľ pretavil do skladieb a architekt do malieb. Krása umení tým pádom vytvára fúziu, ktorá vie ovplyvniť myslenie ľudí k pozitívnemu vnímaniu veľkoleposti akými boli starí skladatelia. Povznáša telo i dušu k tomu, aby sa naplnil odkaz majstrov ku kráse, ktorá je nám daná od Najvyššieho. Preto plným právom kostol sv. Kataríny a hudba majú pevné miesto v meste Banská Štiavnica pod názvom Festival BachTribute – Pocta Bachovi.

Príspevok Festival Bachovej hudby – BachTribute 2025 je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore