Aký je zmysel a význam kultúry, čo všetko môžeme rozumieť pod týmto pojmom? Pre niekoho môže kultúra predstavovať návrat k tradícii, pre iných je zase nástrojom reflexie a kritiky súčasného spoločenského diania, pre ďaľších je popkultúrou, súborom zručností… Kultúra je zároveň aj istou mierou kultivovanosti, spôsob akým sa správame k svojmu okoliu, k prírode. Kultúra a umenie rozdeľuje aj spája, je to istý druh organizmu. Sú obsahy, ktorými tieto pojmy vypĺňame symptómom doby? Niečoho hlbšieho?
Existuje niečo, čo by sme v kultúre a umení mohli považovať za univerzálne platné? Čo spoločnosť zjednocuje? Ako vznikajú kultúrne normatívy a ako môžeme normatívne konflikty zmierňovať? Aká je funkcia a poslanie umenia, resp. aktérov a aktériek v umení?

O povahe kultúry a umenia budú v sobotu v Schemnitz Gallery v Banskej Štiavnici diskutovať:

Srdečne Vás pozývame

Príspevok Diskusia : Kultúra v tekutých časoch je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore