Slovenské banské múzeum srdečne pozýva na VERNISÁŽ výstavy fotografií chrámových betlehemov Banskej Štiavnice a okolia, ktorá bude sprístupnená návštevníkom počas vianočných sviatkov.

KEDY: piatok 15.decembra 2023, 16:00
KDE: Kaplnka sv. Ignáca, Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Výstava je výstupom niekoľkoročného výskumu chrámových betlehemov v Banskej Štiavnici a okolí, ktorý realizovali pracovníci Slovenského banského múzea od r. 2019 (Zuzana Denková, Lubomír Lužina, Helena Galková).

Súčasťou výstavy bude okrem fotografií betlehemov i historický prierez betlehemských tradícií a história výroby betlehemov od založenia rezbárskej školy v Štiavnických baniach. V rámci výstavy si návštevníci budú môcť pozrieť aj betlehemské figúrky z dielne rezbárskeho majstra Jána Šulca.

„Prvé betlehemy sa inštalovali v kostoloch. Svojim často monumentálnym stvárnením a emotívnym výrazom sa tešili veľkej obľube veriacich. Po rozšírení kultu betlehemov v kostoloch začali postupne dekorovať domácnosti. Začína veľký dopyt po betlehemoch a preto ich vyrábajú aj remeselníci. Svoje výrobky predávali počas jarmokov a pútí. V banských mestách ich vyrábajú i baníci, ktorí inklinovali k rezbárskej práci s drevom,“ informuje Z. Denková, riaditeľka Slovenského banského múzea.

Výstavný projekt autorsky pripravila Zuzana Denková v spolupráci s Helenou Galkovou (produkcia výstavy), Ivetou Chovanovou (architektúra a dizajn), Lubomírom Lužinom (autor fotografií), Ivanom Chladným, Ingrid Valachovou a Renátou Brnákovou (technická realizácia).

Výstava bude prístupná v čase otváracích hodín expozície Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe cez vianočné sviatky v čase 10:00-16:00 nasledovné dni:

19.-22. december (utorok-piatok)
27.-30. december (streda-sobota)
2.-6. január (utorok-sobota)

Výstava potrvá do 11.01.2025.

Príspevok Chrámové betlehemy je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore