⚈ Premiérový koncert slovenskej improvizátorky a skladateľky Barbory Tomáškovej a improvizátora a gitaristu Štefana Szabó v SCHEMNITZ Gallery.
____________________
⚉ Barbora Tomášková popri komponovaní vážnej hudby vystupuje sólovo ako performerka a interpretka vlastných kompozícií, v ktorých hru na vlastných DIY objektoch prepája s klasickými nástrojmi a hudobným programovaním.
Vyštudovala Mgr. štúdium skladby na VŠMU a tiež v Porte na ESMAE. Jej skladby boli uvedené na festivaloch súčasnej hudby: festival NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA, KONVERGENCIE, festival NEXT, festival ALTERNATIVA v Prahe, MFDF Jihlava, festival POHODA, Asynchrónie, v Portugalsku, v ČR, Maďarsku a Rakúsku. Spolupracovala s maďar. sláčik. súborom ANIMA MUSICAE, Dunami Ensemble,VENI academy. Na objednávku vytvorila o.i. kompozíciu pre reláciu RADIO(C)USTICA do rádia VLTAVA. Jej skladba bola vybraná komisiou ISCM v Číne na festival WORLD NEW MUSIC DAYS.
⚆ Štefan Szabó (gitarista, skladateľ, improvizátor, kurátor a pedagóg) je absolventom Univerzity Mateja Bela (odbor hudobná výchova a hudobné súbory) a v taktiež na Janáčkovej Akadémii Múzických Umění v Brne (odbor jazzová interpretácia pod vedením Davida Doružku). V rámci štúdia na JAMU absolvoval dvojročnú stáž na Rhythm Music Conservatory v Kodani. Rád hrá šach, aj keď väčšinou prehrá.
____________________
⚈ Barbora Tomášková – elektronika, hlas, violončelo
⚆ Štefan Szabó – elektrická a akustická gitara, preparácie
____________________
⚇ Koncert je sprievodným programom interaktívnych koncertov ‚Deep Listening‘ v ktorom duo približuje koncepty voľnej a dirigovanej improvizácie pre žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Príspevok Barbora Tomášková & Štefan Szabó je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore