Vhodné pre deti vo veku 9-13 mesiacov.

Kurz zameraný na všestranný rozvoj dieťatka. Obsahom kurzu sú pesničky, básničky a riekanky. Pomocou rôznych pomôcok (Overball, balančné podložky, hudobné nástroje, loptičky,…) sa kurz zameriava na cvičenia hrubej a jemnej motoriky, posilňovanie svalstva pre podporu stvornožkovania a šikmého sedu, sedu… Pomocou senzomotorickej dráhy podporujeme u dieťatka rozvoj hrubej motoriky, koordináciu pohybov a rovnováhu.

Cvičí sa 1 x týždenne, 45 minút

 • Štvrtok, 11.4., 18.4., 25.4.2024, v čase od 9.30 hod.

Kontakt: FB: Veselé nôžky, e-mail: dana.takacova21@gmail.com

 • Materské centrum
  Materské centrum je otvorené pre rodičov s deťmi, mimo aktivít v materskom centre. Vďaka kurzom, prednáškam, aktivitám a seminárom, ktoré v našom materskom centre pribiehajú, majú mamičky možnosť naučiť sa niečo nové, fyzicky a psychicky si oddýchnuť od každodenných povinností, načerpať energiu a nové poznatky či zručnosti. Materské centrum slúži na podporu rodín, ako bezpečné miesto pre stretávanie sa rodičov s deťmi, či budúcich mamičiek. Slúži na oddych, socializáciu a zmysluplné trávenie času s deťmi. Cieľom je znížiť izolovanosť, budovať u detí prvé sociálne vzťahy, zmierňovať vzťah z kolektívu. Vďaka kurzom, prednáškam, aktivitám a seminárom, ktoré v našom materskom centre pribiehajú, majú mamičky možnosť naučiť sa niečo nové, fyzicky a psychicky si oddýchnuť od každodenných povinností, načerpať energiu a nové poznatky či zručnosti.
 • Mestská knižnica pre deti a aj dospelých v Bod K., každý pondelok a v stredu, v čase od 8.00 – 12.00 hod.
  Knižnica obsahuje mnoho kníh pre deti a mládež, rozprávkové, kreatívne či náučné knihy, detské detektívky, povinnú literatúru atď.
 • Pondelok: 8.00 – 15.00 hod. knižnica, po 16:00 workshopy
  Utorok: 8.00 – 15.00 hod. aktivity v Materskom centre: Babymove, Zdravé nôžky, Tanec+
  Streda: 8.00 – 12.00 hod. knižnica, po 12.30 hod. čitateľský klub (pre deti ZŠ)
  Štvrtok: 12.30 – 15.00 aktivity v Materskom centre: Babymove, po 16.00 prednášky, semináre/prednášky
  Piatok: 8.00 – 12.00 Materské centrum

Príspevok Materské centrum: BABYMOVE2 je zobrazený ako prvý na Supervulkán Štiavnica.

↑ Hore